logo2

     

Komitet Okręgowy
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

     

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach

edycja 2017/18

 

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU OLIMPIADY

(ZAWODY OKRĘGOWE)

 

 

 

1.       Jakub Kruszewski – 23 pkt.

2.       Paweł Pigiel – 21 pkt

3.       Kamil Kurajew – 20 pkt.

4.       Sylwia Stypułkowska – 19 pkt.

5.       Piotr Grusza – 19 pkt.

6.       Dominika Jolanta Fabiszewska – 19 pkt.

7.       Marcin Łukaszewicz – 19 pkt.

8.       Bartłomiej Bałdowski – 18 pkt.

9.       Anna Katarzyna Paszko – 18 pkt

10.   Kamil Matuk – 18 pkt.

 

11.   Juliusz Zagdański – 18 pkt.

12.   Joanna Zielenkiewicz – 17 pkt.

13.   Przemysław Fidziukiewicz – 17 pkt.

14.   Justyna Horczak – 17 pkt.

15.   Jakub Górski – 17 pkt.

16.   Joanna Jodkowska – 17 pkt.

17.   Jakub Kozłowski – 17 pkt.

18.   Weronika Słoma – 17 pkt.

19.   Paulina Michałowska – 16 pkt.

20.   Radosław Lutostański – 16 pkt.

21.   Justyna Szczesiul – 16 pkt

22.   Adam Białous – 15 pkt.

23.   Karolina Kadłubowska – 14 pkt.

24.   Aleksandra Januszkiewicz – 14 pkt.

25.   Aneta Laszuk – 14 pkt

26.   Kinga Rokicka – 13 pkt.

27.   Angelika Babynko – 13 pkt.

28.   Hubert Kieda – 13 pkt.

29.   Natalia Głódź – 11 pkt.

30.   Natalia Olechno – 11 pkt.

31.   Weronika Sewstianik – 11 pkt.

32.   Maja Szaciłowska – 11 pkt.

33.   Paweł Klepacki – 11 pkt.

34.   Dominika Krawel – 11 pkt.

35.   Magdalena Bergiel – 11 pkt.

36.   Julia Rutkowska  - 10 pkt.

37.   Patrycja Prokopczyk  - 10 pkt.

38.   Anna Białołus – 10 pkt.

39.   Kornelia Rutkowska – 10 pkt.

40.   Paulina Góryńska – 10 pkt.

41.   Julian Iwanicki – 10 pkt.

42.   Mateusz Ponikwicki – 10 pkt.

43.   Gabriel Jurkowski  - 10 pkt.

44.   Marcin Kudaszewicz – 10 pkt.

45.   Magdalena Sołowiej – 9 pkt.

46.   Monika Tabor – 9 pkt

47.   Diana Zarachowicz – 9 pkt

48.   Patryk Niedźwiedzki – 9 pkt

49.   Natalia Żółtko – 9 pkt.

50.   Edyta Sulik – 9 pkt.

51.   Martyna Aniśko – 8 pkt.

52.   Ewelina Trybułowska – 8 pkt.

53.   Hubert Horczak – 8 pkt.

54.   Natalia Rećko – 7 pkt.

55.   Gabriela Wigda – 6 pkt.

 

56.   Marta Bohdan

57.   Aleksandra Grodzka

58.   Mateusz Kozioł 

59.   Konrad Horczak

60.   Anna Wróblewska

 

 

 

 

..............................................................................................

Przypominamy, że drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe) odbędą się 15 grudnia 2017 roku w sali 47 na Wydziale Filologicznym UwB.

Z kolei trzeci, finalny etap Olimpiady (zawody centralne), odbędzie się 16–17 marca 2018 roku w Warszawie.

 

Plan II etapu będzie wyglądał następująco:

Rozkład dnia będzie wyglądał następująco:

 

 

11:30 – 12:00 – Przybycie uczestników na Wydział Filologiczny

12:00 – 12:15 – Uroczyste przywitanie uczestników przez Panią prof. Alicję Kisielewską. Otwarcie komisyjne koperty z testem.

12:15 - 13:15 - czas na rozwiązanie testu

13:15 – 14:00 - catering

14:00 – 14:45- wykład prof. Katarzyny Citko

15:00 – 15:30 – Ogłoszenie wyników testu. Uroczyste wręczenie nagród.

 

 

Godziny mogą się delikatnie przesunąć. Zależy to od tego jak szybko Państwa prace zostaną sprawdzone.


Szanowni Państwo

Poniżej lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach

(kolejność umieszczonych nazwisk jest przypadkowa)

Serdecznie gratulujemy !!!

 

1.       Julia Rutkowska

2.        Kinga Rokicka

3.       Patrycja Prokopczyk

4.       Joanna Zielenkiewicz

5.       Anna Katarzyna Paszko

6.       Anna Białołus

7.       Przemysław Fidziukiewicz

8.       Angelika Babynko

9.       Martyna Aniśko

10.   Gabriela Wigda

11.   Magdalena Sołowiej

12.   Natalia Głódź

13.   Justyna Horczak

14.   Natalia Olechno

15.   Paulina Michałowska

16.   Weronika Sewstianik

17.   Kornelia Rutkowska

18.   Marta Bohdan

19.   Paulina Góryńska

20.   Aleksandra Grodzka

21.   Sylwia Stypułkowska

22.   Juliusz Zagdański

23.   Jakub Górski

24.   Ewelina Trybułowska

25.   Monika Tabor

26.   Jakub Kruszewski

27.   Karolina Kadłubowska

28.   Julian Iwanicki

29.   Maja Szaciłowska

30.   Dominika Jolanta Fabiszewska

31.   Kamil Kurajew

32.   Paweł Klepacki

33.   Diana Zarachowicz

34.   Marcin Łukaszewicz

35.   Mateusz Ponikwicki

36.   Paweł Pigiel

37.   Piotr Grusza

38.   Radosław Lutostański

39.   Bartłomiej Bałdowski

40.   Patryk Niedźwiedzki

41.   Natalia Żółtko

42.   Dominika Krawel

43.   Aleksandra Januszkiewicz

44.   Kamil Matuk

45.   Hubert Kieda

46.   Joanna Jodkowska

47.   Justyna Szczesiul

48.   Mateusz Kozioł –

49.   Jakub Kozłowski –

50.   Konrad Horczak

51.   Hubert Horczak

52.   Gabriel Jurkowski

53.   Marcin Kudaszewicz

54.   Weronika Słoma

55.   Magdalena Bergiel

56.   Anna Wróblewska

57.   Adam Białołus

58.   Edyta Sulik

59.   Aneta Laszuk

60.   Natalia Rećko

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Na prośbę niektórych okręgów postanowiliśmy jednak przedłużyć termin rejestracji uczestników do 27 października.

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

 
 
REGULAMIN KONKURSU dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
 
Rejestracji uczestnika należy dokonać drogą elektroniczną
 
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
 

Kalendarium OLIMPIADY

2017/2018

 

• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny

formularz do dnia 13 października 2017 r.

• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia

13 listopada 2017 r.

• Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 24 listopada 2017 r.

• 15 grudnia 2017 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

• 16–17 marca 2018 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

TEMATY PRAC NA I ETAP OLIMPIADY

 
TEMATY NA I ETAP OLIMPIADY:
  • Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
  • Odpowiedzialność za słowo
  • Internet jako źródło (dez)informacji
  • Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
  • Reklama – manipulacja czy zachęta?

Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.

UWAGA: Każda nadesłana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 1), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4).

DRUKI ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA ZE STRONY KOMITETU GŁÓWNEGO

PROGRAM I LITERATURA NA II ETAP KONKURSU

 
Program i literatura do przygotowania na II etap Konkursu dostępna jest na stronie Komitetu Głównego Konkursu