logo2

     

Komitet Okręgowy
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

     

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach

edycja 2017/18

 SZANOWNI PAŃSTWO

 

Dnia 16-17 marca 2018 roku odbył się Centralny etap Olimpiady Wiedzy o mediach.
Dziesięciu finalistów etapu okręgowego, wraz z sekretarzem oraz Panią Małgorzatą Kułakowską reprezentującą Liceum w Sokółce, udało się do Warszawy.
Tam nasi reprezentanci pisali test i naprawdę niewiele zabrakło byśmy i w tym roku mieli silną grupę laureatów Olimpiady.
Obok samego pisania testu, spędziliśmy w Warszawie bardzo intensywny czas( uczestnicząc między innymi w spotkaniu z Bogdanem Rymanowskim - dziennikarzem TVN prowadzącym m.in. program: kawa na ławę), czy też odwiedzając pobliskie Planetarium przy Centrum Nauki Kopernik.
Cała wyprawa była bardzo inspirująca, każdy wrócił z pamiątkowym dyplomem i niespodziankami od sponsorów, a Pani Małgorzata Kułakowska odebrała nagrodę specjalną za przygotowanie do tegorocznej edycji Olimpiady największej ilości uczestników.
Gratulujemy wszystkim i do zobaczenia za rok!
Poniżej kilka zdjęć z tegorocznej edycji.

 

 

 

 

 

 
 
REGULAMIN KONKURSU dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
 
Rejestracji uczestnika należy dokonać drogą elektroniczną
 
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
 

Kalendarium OLIMPIADY

2017/2018

 

• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny

formularz do dnia 13 października 2017 r.

• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia

13 listopada 2017 r.

• Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 24 listopada 2017 r.

• 15 grudnia 2017 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

• 16–17 marca 2018 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

TEMATY PRAC NA I ETAP OLIMPIADY

 
TEMATY NA I ETAP OLIMPIADY:
  • Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
  • Odpowiedzialność za słowo
  • Internet jako źródło (dez)informacji
  • Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
  • Reklama – manipulacja czy zachęta?

Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.

UWAGA: Każda nadesłana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 1), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4).

DRUKI ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA ZE STRONY KOMITETU GŁÓWNEGO

PROGRAM I LITERATURA NA II ETAP KONKURSU

 
Program i literatura do przygotowania na II etap Konkursu dostępna jest na stronie Komitetu Głównego Konkursu