logo2

     

Komitet Okręgowy

WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach

III edycja 2016/2017

 

Szanowni Państwo

Serdecznie gratulujemy 10 laureatom zaklasyfikowanym do III etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach, który odbędzie się
w marcu na Uniwersytecie Warszawskim. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami podlaskiego etapu okręgowego edycja 2016/17 i zdjęciami z wydarzenia.
Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Olimpiady dziękujemy, a za laureatów startujacych w etapie centralnym trzymamy kciuki. Powodzenia!

 


Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez mediów. Korzystamy z nich codziennie, w domu, szkole, pracy, bibliotece, na ulicy - nie zdając sobie sprawy z ich ważności w życiu prywatnym i publicznym. Coraz bardziej zindywidualizowane, ale i masowe, wyznaczają treści i sposoby myślenia, są przestrzenią dialogu i kłótni, nieprzerwanym strumieniem informacji i dezinformacji. Doświadczamy ich fascynującej, a zarazem męczącej obecności - ale czy ją rozumiemy? Czy próbujemy dociec przyczyn obecnego kształtu pejzażu medialnego? Rozmawiać o jego konsekwencjach? Analizować źródła, prognozować ich i naszą z nimi przyszłość?

Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. monitory, mobilne routery LTE, zegarki, lornetki).

Zdobycie tytułu Laureata Olimpiady Interdyscyplinarnej daje podstawy do odpowiedniego wpisu na świadectwie, ubiegania się o stypendia, a szkole daje punkty w rankingach. Nie daje jednak laureatom uprawnień takich jak olimpiada przedmiotowa (nie zwalnia z matury) bowiem w szkołach nie ma odrębnego przedmiotu edukacja medialna.


 Czekamy na zgłoszenia (deklaracja udziału) drogą elektroniczną do 04 listopada 2016r. pod adresem http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/

a na prace (przesłać na adres okręgu podlaskiego) do 14 listopada 2016r.

Tematy na I etap konkursu:

1. Ironia, hejt, mowa nienawiści - co można, a czego nie wolno tolerować w mediach.

2. Wpływ mediów na portret współczesnego mężczyzny/współczesnej kobiety.

3. Inforozrywka - nobilituje czy degraduje dziennikarza?

4.Dziennikarz w służbie lokalnej społeczności.

5. Komunikacja w erze cyfrowej

Prace przesyłamy wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Filologiczny

Kulturoznawstwo

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

z dopiskiem:

Komitet Organizacyjny

Olimpiady Wiedzy o Mediach

 

ZAPRASZAMY!!!

REGULAMIN OLIMPIADY

 
 
REGULAMIN OLIMPIADY dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
Rejestracji uczestnika należy dokonać drogą elektroniczną
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
KALENDARIUM OLIMPIADY
 
  • Zgłoszenia szkół i uczestników do Konkursu poprzez elektroniczny formularz do dnia 04 listopada 2016 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 14 listopada 2016 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu25 listopada 2016 r.
  • Drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe) - 16 grudnia 2016 r.
  • Trzeci etap Olimpiady (zawody centralne) - 17-18 marca 2017 r.

TEMATY PRAC NA I ETAP OLIMPIADY

 
TEMATY NA I ETAP OLIMPIADY:
 

1. Ironia, hejt, mowa nienawiści - co można, a czego nie wolno tolerować w mediach.

 

2. Wpływ mediów na portret współczesnego mężczyzny/współczesnej kobiety.

 

3. Inforozrywka - nobilituje czy degraduje dziennikarza?

 

4.Dziennikarz w służbie lokalnej społeczności.

 

5. Komunikacja w erze cyfrowej

 

Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.

UWAGA: Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 1), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4).

DRUKI ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA ZE STRONY KOMITETU GŁÓWNEGO

PROGRAM I LITERATURA NA III ETAP OLIMPIADY

 
Program i literatura do przygotowania na III etap Olimpiady dostępne są na stronie Komitetu Głównego Olimpiady