logo2

     

Komitet Okręgowy

WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach

II edycja 2015/2016

ETAP CENTRALNY - PODSUMOWANIE

 

W dniach 18 i 19 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Dziesięciu finalistów etapu podlaskiego z dużymi nadziejami udało się do Warszawy, by potwierdzić swoje umiejętności na tle koleżanek i kolegów całej Polski.

Test odbywał się w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a wzięło w nim udział około 150 uczniów z całej Polski.

Przedstawiciele naszego Okręgu spisali się bardzo dobrze okupując wysokie miejsca, a także wygrywając indeksy na Uczelnie!

Laureatom etapu centralnego życzymy powodzenia w dalszej karierze, a innych uczniów zapraszamy na kolejną III edycję Olimpiady.

Poniżej lista naszych osiągnięć, a także kilka zdjęć z etapu centralnego:

 

1.       Róża Gajek – laureatka II edycji Olimpiady nagrodzona indeksem.

2.       Patrycja Wagenhejm - laureatka II edycji Olimpiady nagrodzona indeksem.

3.       Aneta Olszewska - laureatka II edycji Olimpiady nagrodzona indeksem.

4.       Aleksandra Okurowska - laureatka II edycji Olimpiady nagrodzona indeksem.

5.       Adriana Siebiesiewicz - laureatka II edycji Olimpiady nagrodzona indeksem.

6.       Oskar Simson -  laureat II edycji Olimpiady nagrodzony indeksem.

7.       Przemysław Stolarski - laureat II edycji Olimpiady (miejsce 14).

8.       Filip Sokołowski – finalista II edycji Olimpiady.

9.       Artur Jelski - finalista II edycji Olimpiady.

10.   Michał Kułakowski - finalista II edycji Olimpiady.

 

View the embedded image gallery online at:
http://kwm.uwb.edu.pl/#sigFreeId3759aa0b03

REGULAMIN KONKURSU

 
 
REGULAMIN KONKURSU dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
 
Rejestracji uczestnika należy dokonać drogą elektroniczną
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
KALENDARIUM KONKURSU
  • Zgłoszenia szkół i uczestników do Konkursu poprzez elektroniczny formularz do dnia 25 października 2015 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2015 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu27 listopada 2015 r.
  • Drugi etap Konkursu (zawody okręgowe) - 18 grudnia 2015 r.
  • Trzeci etap Konkursu (zawody centralne) - 18-19 marca 2016 r.

TEMATY PRAC NA I ETAP KONKURSU

 
TEMATY NA I ETAP KONKURSU:
  • Dziennikarz w służbie lokalnej społeczności
  • Dziennikarz – odpowiedzialność za słowo
  • Media w 2020 r.
  • Moja przyszła praca w mediach
  • Komunikacja w erze cyfrowej

Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.

UWAGA: Każda nadesłana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 1), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4).

DRUKI ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA ZE STRONY KOMITETU GŁÓWNEGO

PROGRAM I LITERATURA NA II ETAP KONKURSU

 
Program i literatura do przygotowania na II etap Konkursu dostępna jest na stronie Komitetu Głównego Konkursu