logo2

     

Komitet Okręgowy
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

     

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach

edycja 2021/22

 Do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach zakwalifikowane zostały następujące osoby:


1.    Adam Sebastian Lewicki
2.    Aleksandra Bronicka
3.    Aleksandra Kinga Paszko
4.    Angelika Lorenc
5.    Augustyn Jackiewicz
6.    Jakub Fiłonowicz
7.    Julia Milinkiewicz
8.    Julia Oleńska
9.    Kamil Zajkowski
10.    Kamila Żałoba
11.    Karol Borkowski
12.    Klaudia Dziełak
13.    Magdalena Mróz
14.    Monika Karolczuk
15.    Natalia Tochwin
16.    Patrycja Szkuta
17.    Paulina Doroszko


 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają. Często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest podjęta pięć lata temu inicjatywa polegająca na zorganizowaniu I edycji Konkursu Wiedzy o Mediach, a w kolejnych latach Olimpiady Wiedzy o Mediach. We wszystkich siedmiu edycjach nasze przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli
i uczniów. Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym przystępujemy do organizacji VIII edycji.

W Olimpiadzie tej, organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 15 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom informacji dotyczących Olimpiady.
W załączeniu przekazujemy plakat informacyjny oraz ulotki. Szczegóły znaleźć można na stronie http://owm.edu.pl.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa, podobnie jak w latach ubiegłych, spotka się z życzliwym przyjęciem z Państwa strony i zaowocuje licznymi sukcesami Państwa uczniów.