logo2

     

Komitet Okręgowy
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO

     

 

 

 
Organizatorem Głównym Konkursu jest: Instytut Dziennikarstwa,

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-310 Warszawa, Bednarska 2/4
Sekretariat: tel./faks 55-20-237, tel. 826-93-66 

 
 
Skład Komitetu Głównego

prof. Radosław Pawelec – przewodniczący
dr Michał Wierusz-Kowalski – z-ca Przewodniczącego
dr Mariusz Włodarczyk – sekretarz
red. Anna Morawska – członek
Zbigniew Bański, dyrektor wydawniczy czasopism popularno-naukowych Wydawnictwa Bauer – członek

 
Organizatorem Konkursu na terenie województwa podlaskiego jest Komitet Okręgowy Konkursu powołany przy kierunku
 
adres:
Konkurs Wiedzy o Mediach, Komitet Okręgowy Województwa Podlaskiego
Wydział Filologiczny, Plac NZS 1, 15-420 Białystok, p. 63
 
telefon:
85 745 74 66 - sekretariat

Skład Komitetu Okręgowego:

Prof. UwB Alicja Kisielewska, dr hab. – przewodnicząca
Dr hab. Sławomir Raube – zastępca przewodniczącej
Dr Tomasz Adamski - sekretarz
Dr Wojciech Siwak – członek
Mgr Karol Więch – członek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (sekretarz Komitetu Okręgowego dr Tomasz Adamski)
 
 
REGULAMIN KONKURSU dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
 
Rejestracji uczestnika należy dokonać drogą elektroniczną
 
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny jest na stronie Komitetu Głównego
 

Kalendarium OLIMPIADY

2018/19

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 12 października 2018 r.

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 23 listopada 2018 r.

14 grudnia 2018 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

15-16 marca 2019 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

TEMATY PRAC NA I ETAP OLIMPIADY

 
TEMATY NA I ETAP OLIMPIADY:
  • Autotematyzm mediów – odmiany i przyczyny
  • Dziennikarz – zawód czy powołanie?
  • Różne oblicza medialnej rozrywki
  • Media i ich użytkownicy za dwadzieścia lat
  • Problemy kobiet w różnych krajach świata, widziane oczami polskich reporterek i reporterów (na wybranych przykładach)

Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.

UWAGA: Każda nadesłana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 1), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4).

DRUKI ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA ZE STRONY KOMITETU GŁÓWNEGO

PROGRAM I LITERATURA NA II ETAP KONKURSU

 
Program i literatura do przygotowania na II etap Konkursu dostępna jest na stronie Komitetu Głównego Konkursu